מיסוי על הכנסות בחול

כדי להבין מה חובות המס שלך עבור הכנסות מחו"ל בישראל, צריך להבחין בין סוגי הכנסות שונות מכוון שכול מקור הכנסה ממוסה באופן שונה וחלים לגביו סעיפים וחידודים אחרים. בנוסף חשוב לדעת שלגבי כול אחד מסוגי הכנסות חו"ל חלות חובות דיווח למס הכנסה ואי דיווח יגרור קנסות וסנקציות.

עקרון הראשי בנושא הזה שצריך לדעת, שאם אינך תושב ישראל אתה חייב בתשלום מס על כול הכנסותיך באופן פרסונלי , כלומר לא משנה היכן הן מופקות, הן חייבות במס בישראל.  העיקרון המנחה בנושא של שיעורי מס על הכנסות בחו"ל יהיה ששיעור המס עבור ההכנסה מופקת בחו"ל יהיה דומה לשיעור המס עבור אותו סוג הכנסה המופקת בישראל . ישנם מדינות בהם לישראל ישנם הסכמי מניעת כפל מס ובתנאי מסוים אם תושב ישראל משלם מס בחול אז ניתן לנקות את המס ששולם בחו"ל מחובות המס בישראל 

תכנים בעמוד זה נותנים הסבר רקע בכול אחד מהמקורות ההכנסה הנפוצים בקרב ישראלים וכל מקרה לא מחליפות התייעצות עם פקיד שומה או יועץ מס מייצגה

הכנסות על שכירות ממוסים לפי מסלולים – זוהי "שיטה" לחישוב מס שעל בן אדם לבחור, לפי סוג המאפיינים האישיים שלו כך שיהיה הכי משתלם לו.

במסלול מס שולי שיעור המס על הכנסות השכירות יקבע בהתאם להכנסות היחיד, אך במינימום של 31% (מלבד אנשים מעל גיל 60, להם מותרות גם מדרגות מס שולי נמוכות). במסלול זה, ניתן לנכות הוצאות שוטפות שהיו בייצור ההכנסה, מס ששולם למדינה גומלת, לקזז הפסדים ולנכות פחת מוגדל. בנוסף, במסלול זה אין הגבלה של שימוש, עלות, או מיקום (בארץ או בחו"ל).

למי זה משתלם?

למי שהנכס שלו נמצא במדינה בה יש אמנת מס עם ישראל למניעת כפל מס, מכיוון שבמסלול זה ניתן לקזז מס ששולם במדינה זרה מהמס שאתם חייבים לשלם בישראל.

למי שיש הפסדים והוצאות שברצונו לקזז.

חובות דיווח

במידה ובחרתם במסלול הזה ישנה חובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

במידה והנכס שלכם עולה על תקרה של 1,500,000 ש"ח עליכם להגיש דוח שנתי, ללא שום קשר לגובה ההכנסות או שווי הנכסים.

כל המחזיקים נכסים בחו"ל נדרשים לדווח דרך טופס הצהרה על הכנסות 5329.

 

 

במסלול פשוט חו"ל  – מסלול זה רלוונטי לתושב ישראל המחזיק דירה בחו"ל ולא מעוניין במסלול מס שולי.

לפי מסלול זה ניתן לשלם מס של 15% על כול הכנסות שכירות שברשותך משקל הראשון ועד שקל האחרון ללא קיזוזים ופטורים.

 

האם אפשר לקזז הוצאות?

אין זכות לניכוי הוצאות והפסדים למעט פחת. כמו כן אין לקזז מס ששולם בחו"ל.

 

למי זה משתלם?

לבעלי הכנסות גבוהות מאוד שבבעלותם מספר דירות במדינות בהם אין אמנת מס עם ישראל, או מיסים שאינם גבוהים.

 

חובות דיווח

במידה והנכסים שלכם עולים על תקרה של 1,500,000 ש"ח עליכם להגיש דוח שנתי.

ללא שום קשר לגובה ההכנסות או שווי הנכסים, על המחזיקים נכסים בחו"ל יש לדווח דרך טופס הצהרה על הכנסות 5329.

לינק

לעמוד מיסוי שכר דירה בארץ ובחו"ל

תושב ישראל שיש לו הכנסות עבודה בארץ או בחו"ל מחויב במס לפי מדרגות מס שולי וזכאי לזיכויים פטורים אישיים בתור אזרח ישראל. כל מעסיק בישראל חייב לבצע ניכוי מס במקור לעובדים שלו, כלומר המעסיק לוקח מהעובד מס ומעביר למס הכנסה עוד לפני שהעובד קיבל את הכסף.

כאשר מדובר במעסיק זר שלא מבצע ניכוי מס במקור, על העובד בעצמו לפתוח תיק בדיוק כמו פרילנסר ולדווח על כל הכנסותיו והוצאותיו המותרות בעזרת תשלום מקדמות והשלמה / החזרה בהגשת הדוח השנתי.

חשוב לציין, בין אם אתם עובדים פיזית בחו"ל לתקופות קצובות, או אפילו לתקופות ארוכות ולא העתקתם את מרכז חייכם לצמיתות, ובין אם אתם עובדים מהבית עבור חברה זרה, אתם חייבים לדווח על כל ההכנסות שלכם מחו"ל, אחרת לא תוכלו להעביר את כספי שכר העבודה שלכם לישראל.

ההבדל המהותי במיסוי הוא שבן אדם הנמצא בחו"ל לשם הפקדת ההכנסה, זכאי לנכות מהשכר הוצאות המותרות לעובדים בחו"ל.

לסיכום, במידה וברצונך לבצע עבודה עבור חברה זרה שאין ברשותה מספר תיק ניכויים בישראל, עליך לפתוח תיק חייב בדיווח מתאים ולדווח באופן שוטף למס הכנסה, ביטוח לאומי וגם לבצע הפרשות פנסיוניות במקום המעסיק.

חשוב לציין כי בן אדם אשר מנהל מסחר באינטרנט הוא בעל עסק לכל דבר. הוא חייב לפתוח תיק מתאים במס הכנסה ולהגיש דוח שנתי מקוון כל שנה על כל הכנסותיו. הוא יחוייב בתשלום מס על כל הרווחים (הכנסות בניכוי הוצאות מוכרות) לפי מדרגות מס שולי של היחיד, או לפי מיסוי חברות במידה ויבחר לפתוח חברה. מיסוי יחיד בישראל הינו חד שלבי והרווחים מהעסק ממוסים לפי מדרגות מס שולי, בדיוק כמו שכר עבודה, רק שהמס משולם דרך מקדמות שנקבעות מראש, והשלמה / החזר מתבצעים בסוף השנה לאחר הגשת הדוח. ניתן לקזז מול רווחים אלה הפסדים מהעסק וגם להשתמש בפטורים וזיכויים אישיים של תושב ישראל. במידה ובן אדם עובד גם כשכיר וגם עוסק במסחר באינטרנט, בדיווח השנתי שלו הוא ידווח על כל הכנסותיו מכל המקורות.

הכלל המנחה הוא שהכנסת ריבית מחו"ל תחוייב באותו שיעור מס כמו אותו סוג הריבית בישראל. כנ"ל לגבי דיבידנד. שיעור מס לגבי ריבית עבור הקרן לא צמודה למדד או צמודה חלקית למדד הצמדה על פיקדונות או הלוואות הינו 15% או 25% רק על הריבית כאשר הפרשי הצמדה פטורים ממס לפי סעיף ( 13) 9. הפרשי שער והצמדה פטורים, בתנאי שהקרן צמודה במלואה.

חשוב לדעת שבמידה ואתם מנהלים את כספכם בגוף הישראלי, הוא לוקח אחריות מלאה על ניכוי המס ומעביר את המיסים למס הכנסה ישירות. לדוגמא, במידה ותרצו למשוך את הפיקדון, אתם תקבלו את סכום הריבית "נטו" כבר לאחר שהבנק ניכה ממנו מס והעביר למס הכנסה. בניגוד לזאת, במידה והפיקדונות שלכם בבנקים לא ישראלים, הם לא מבצעים ניכוי מס במקור לטובת רשויות המס בישראל ולכן אחריות הדיווח היא עליכם. במצב כזה יש חובה לדווח למס הכנסה דרך טופס 5329 ומס הכנסה יקבעו את סוג התיק המתאים עבורכם החייב בהגשה (87, 93). כאשר יהיה לכם סוג תיק מתאים, תוכלו לשלם מס באינטרנט וכן להגיש דוח שנתי מקוון.

חשוב לדעת כי תושבים חוזרים ועולים חדשים פטורים ממס על ריבית של פיקדונות במט"ח, למשך תקופה של 10-20 שנה.

בין אם הפיקדונות נמצאים בבנקים ישראלים או בונקרים בארץ, וזאת בתנאי שמקור הכספים היה בחו"ל.

בנוסף ישנו פטור מריבית על כספים שהועברו ממדינות אחרות כפיצויים למעשים אנטישמיים.

נוסף לכך במידה והכספים שלכם נמצאים במדינות אמנות, קיימים מקרים בהם ניתן לנכות חלק מהמס ששולם במדינה זרה מחובת המס בישראל.

כפי שאמרנו קודם המיסוי בישראל הוא פרסונלי ואזרח ישראל חייב בתשלום מס לא משנה היכן הוא מרוויח. גם כאן עובד העיקרון של הגבלת שיעורי המס, כאילו המסחר התבצע בארץ (בין 20-25% מהרווח הצומח). ההבדל היחיד הוא האם המסחר מתבצע דרך חברה ישראלית אשר מנכה את המס במקור כבר בזמן המסחר או דרך ברוקר זר שלא מבצע זאת עבורכם. במקרה כזה עליכם לבצע את הדיווח ותשלום המס בעזרת הגשת דוח שנתי. כמו כן מומלץ לבצע זאת בעזרת יועץ מס מוסמך.

במידה וברצונכם לדעת עוד על מניות ואופציות בישראל להלן לינק

לסיכום:

במידה ויש לכם הכנסות מחו"ל, או שאתם מתכננים אותן

 1. כל ההכנסות מחו"ל חייבות במס בישראל.
 2. במידה ומדובר בסחר, עבודה בתור פרילנסר, או כל פעילות אקטיבית אחרת, עליכם לפתוח עסק מתאים במע"מ ובמס הכנסה, תלוי בסוג הפעילות.
 3. במידה ומדובר בהכנסות פסיביות שלא מגיעות לכדי עסק, עליכם לפתוח תיק במס הכנסה על ידי מילוי טופס 5329 הצהרה על מקורות הכנסה.
 4. מחובתכם לקבל על עצמכם אחריות לבצע תשלום מס על הכנסותיכם בחו"ל באופן מסודר ובזמן.
 5. במידה ופתחתם עסק לא פטור ממע"מ, עליכם לבצע דיווח מע"מ באופן חודשי או דו חודשי.
 6. יש לאסוף את כל החשבוניות והאסמכתאות להוצאות המותרות שביצעתם.
 7. יש להגיש דוח שנתי על כל ההכנסות בסוף השנה באופן מקוון.

 

אנו ממליצים לבצע צעדים אלו בליווי יועץ מס מוסמך. ההוצאות הכרוכות בעריכת דוחות המס מותרות לניכוי גם לשכירים וגם לעצמאים.

אשמח שתיצרו עימי קשר

צור קשר

  FinCo מחויבים לתוצאות עבורך

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות