הצהרת הון

הצהרת הון היא למעשה הצהרה על רכוש והתחייבויות אשר הנישום נדרש להגיש לפקיד השומה, וזאת בנוסף לדוח המס השנתי. בהצהרת ההון, הנישום מצהיר על הנכסים וההתחייבויות שלו לסוף השנה שחלפה, או תום שנת מס קודמת לכן.
בדרך כלל, כל 3-4 שנים שולח פקיד השומה לנישום טופס הצהרת הון, ומבקש ממנו להשלים את הטופס תוך מספר חודשים. באמצעות הצהרות ההון, פקיד השומה יכול ללמוד על גידול ההון של הנישום, בהשוואה להצהרות הקודמות לכן, ובהשוואה לרמת המחייה והכנסותיו של הנישום, בתקופות שבין ההצהרות. המטרה הינה לבחון האם ישנו גידול בלתי מוסבר בהון (הפרשי הון), בין הצהרת הון אחת לשניה.

מה קורה אם לא מגישים הצהרת הון?

טופס הצהרת ההון נשלח על ידי פקיד השומה בדואר רשום, כך שאין לטעון שהטופס לא הגיע. במקרה זה, קיימת חזקה שהנישום אכן קיבל את הטופס. כל אשר סירב לקבל, דינו כאילו קיבל את הטופס.
מי שאינו מגיש הצהרת הון במועד שנקבע לכך (בדרך כלל תוך 120 יום) בצירוף כל המסמכים הנדרשים, ישלם קנס בגין כל חודש פיגור. כמו כן, אי הגשת הצהרת הון מהווה עבירה פלילית

כיצד מגישים הצהרת הון בדרך הטובה ביותר?

הגשת הצהרת הון הינה משימה לא פשוטה. חשוב לנקוט בסדרת פעולות, המפורטות להלן:

לפני שמגישים הצהרת הון לשנה מסוימת, יש לערוך השוואה בין הצהרת ההון החדשה להצהרת ההון הקודמת על מנת לוודא שאין טעויות.
חשוב לאתר מסמכים של פעולות שונות ומסמכים של קבלת כספים ממקורות שונים.
יש ליזום יצירת מסמכים מתאימים. כך למשל אם מכרתם רכב במזומן, או פריט אמנות יקר ערך, רצוי לערוך הסכם בין הצדדים.
ככלל, אם קיבלתם כסף מקרוב משפחה, ישנה עדיפות לכך שהכסף יועבר באמצעות הבנק, ולא במזומן, שכן יהיה קשה להוכיח זאת. יש לזכור כי רשות המיסים חשדנית ביחס לטענות של כספים אשר התקבלו במתנה מקרובי משפחה.
חשוב לקחת בחשבון הכנסות הפטורות ממס, כמו הכנסה משכר דירה עד תקרת הפטור.
לא לשכוח להצהיר גם על נכסים מחו"ל.

 

אשמח שתיצרו עימי קשר

מי מחוייב להגיש הצהרת הון?

כל בעל עסק או בעל שליטה אשר פתח עסק חדש לפי דרישת מס הכנסה.
כל בעל עסק או בעל שליטה פעם במספר שנים (3-4) לפי דרישת מס הכנסה.
שכירים אשר עלו במדגם כלשהו, כאלו אשר רכשו נכס יקר (מכונית מפוארת), וכאלו אשר להערכת מס הכנסה ישנו חשש שחלק מהונם אינו מדווח.
קריטריון נוסף לדרישת הצהרת ההון הינו פעילות גדולה בניירות ערך (קניה ומכירה של ניירות ערך), לעיתים חלה דרישה זו גם על משקיעים בבורסה אשר לא חייבים להגיש דוחות והצהרות הון למס הכנסה.

מה כוללת הצהרת ההון?

כפי שציינו, הצהרת ההון כוללת את כל הנכסים, ההון וההתחייבויות שלכם, והיא מחולקת לשני חלקים: כל הקשור לעסק שלכם, וכל הקשור אליכם באופן אישי.

ובאופו ספיציפי?

נכסי המקרקעין – כל דירה, מגרש, חנות, נכס שקיבלתם בירושה, או כל נכס נדל"ן אחר אשר קיים בבעלותכם.
רכוש – כל כלי רכב שרכשתם, ריהוט לבית (מעל סכום מסויים), תכשיטים וכו'.
הון עצמי – כל הכסף אשר שייך לכם שלא מהכנסות העסק. זה מתייחס גם לכל הקרנות והביטוחים שלכם – תוכניות חיסכון בבנק, קופות גמל, קרנות השתלמות וכו'.
ההתחייבויות – הלוואות, כרטיסי אשראי, משכנתאות. גם אלו שאתם חייבים להם וגם מי שחייב לכם.
שימו לב כי הצהרת ההון אינה כוללת אך ורק את הנתונים שלכם – בעל העסק, אלא גם את בן\בת הזוג שלכם, ואת כלל הילדים שלכם עד גיל 18. במקרים רבים בהם הסבא למשל מעניק דירה במתנה לנכד, הדירה נרשמת על שמו, ואנשים שוכחים מכך בהצהרה. חשוב לשים לב גם לשאר בני המשפחה.

 

צור קשר

    FinCo מחויבים לתוצאות עבורך