מיסוי על הכנסות בחול

כדי להבין מה חובות המס שלך עבור הכנסות מחו"ל בישראל, צריך להבחין בין סוגי הכנסות שונות מכוון שכול מקור הכנסה ממוסה באופן שונה וחלים לגביו סעיפים וחידודים אחרים. בנוסף חשוב לדעת שלגבי כול אחד מסוגי הכנסות חו"ל חלות חובות דיווח למס הכנסה ואי דיווח יגרור קנסות וסנקציות.

עקרון הראשי בנושא הזה שצריך לדעת, שאם אינך תושב ישראל אתה חייב בתשלום מס על כול הכנסותיך באופן פרסונלי , כלומר לא משנה היכן הן מופקות, הן חייבות במס בישראל. העיקרון המנחה בנושא של שיעורי מס על הכנסות בחו"ל יהיה ששיעור המס עבור ההכנסה מופקת בחו"ל יהיה דומה לשיעור המס עבור אותו סוג הכנסה המופקת בישראל . ישנם מדינות בהם לישראל ישנם הסכמי מניעת כפל מס ובתנאי מסוים אם תושב ישראל משלם מס בחול אז ניתן לנקות את המס ששולם בחו"ל מחובות המס בישראל

תכנים בעמוד זה נותנים הסבר רקע בכול אחד מהמקורות ההכנסה הנפוצים בקרב ישראלים וכל מקרה לא מחליפות התייעצות עם פקיד שומה או יועץ מס מייצגה

לסיכום:

במידה ויש לכם הכנסות מחו"ל, או שאתם מתכננים אותן

כל ההכנסות מחו"ל חייבות במס בישראל.
במידה ומדובר בסחר, עבודה בתור פרילנסר, או כל פעילות אקטיבית אחרת, עליכם לפתוח עסק מתאים במע"מ ובמס הכנסה, תלוי בסוג הפעילות.
במידה ומדובר בהכנסות פסיביות שלא מגיעות לכדי עסק, עליכם לפתוח תיק במס הכנסה על ידי מילוי טופס 5329 הצהרה על מקורות הכנסה.
מחובתכם לקבל על עצמכם אחריות לבצע תשלום מס על הכנסותיכם בחו"ל באופן מסודר ובזמן.
במידה ופתחתם עסק לא פטור ממע"מ, עליכם לבצע דיווח מע"מ באופן חודשי או דו חודשי.
יש לאסוף את כל החשבוניות והאסמכתאות להוצאות המותרות שביצעתם.
יש להגיש דוח שנתי על כל ההכנסות בסוף השנה באופן מקוון.

אנו ממליצים לבצע צעדים אלו בליווי יועץ מס מוסמך. ההוצאות הכרוכות בעריכת דוחות המס מותרות לניכוי גם לשכירים וגם לעצמאים.

אשמח שתיצרו עימי קשר

צור קשר

    FinCo מחויבים לתוצאות עבורך