מיסוי ניירות ערך

כאשר מדברים על מיסוי ניירות ערך, נכון לחלק זאת למספר סוגים:

  • ניירות ערך שנרכשו במסגרת פרטית.
  • ניירות ערך שהוענקו לעובד ע"י המעסיק במסגרת תפקידו

מיסוי ניירות ערך שנרכשו במסגרת פרטית

ניירות ערך שנרכשו במסגרת פרטית ממוסים על ידי מס רווח הון, על הגידול בהון הנוצר בעת מכירתו של נכס פיננסי.

על כל מכירה נוצר רווח או הפסד. במידה ונוצר רווח, המס משולם באופן מיידי, אך אם נוצר הפסד המס מתקזז מול הרווחים. אם המסחר נעשה על ידי גורם אחד (לדוגמא על ידי הבנק) ובתוך שנת מס אחת, אז הבן אדם מקבל החזר מס באופן אוטומטי.

כאשר בן אדם מנהל מסחר דרך גורמים שונים או הרווחים וההפסדים שלו היו לא במסגרת שנת מס אחת, עליו לפנות לגורם מקצועי לצורך ביצוע החזר מס.

מיסוי ניירות ערך שהוענקו לעובד ע"י המעסיק במסגרת תפקידו

מניות RSA(Restricted Share Award) המוענקות על ידי המעסיק, נחשבות כחלק מהשכר. מעסיק חייב לעשות ניכוי מס במקור עבור השווי של המניות על פי מס שולי של העובד. בתנאי שלמעסיק יש נאמן לעניין המניות, המעסיק יגבה את המס על שווי המנייה מהעובד ברגע שהמניות נמכרות או ברגע שהמנייה משוחררת מהנאמן, וזאת במקום לגבות את המס ברגע ההענקה.

רווח ממכירת מניות (פער בין מחיר הענקה, לבין מחיר קנייה) או רווח ממכירת אופציות (Stock Option) ניתן למסות לפי מס שולי, משום שחלק מהשכר בדיוק בשווי המניות. אך קיימת אפשרות מקלה המאפשרת למסות לפי רווח הון של 25%. על מנת ליהנות משיעור מס מופחת של רווח הון של 25% יש לעמוד בכל הקריטריונים של סעיף 102.

מכירת המניות או שחרורן מהנאמן חייבת להיות לאחר לפחות 24 חודשים ממועד ההענקה.

חברה המעניקה אופציות \ מניות חסומות, חייבת למנות נאמן מטעם החברה.

כלומר על מנת ליהנות מהסעיף, חשוב מאוד למשוך או למכור את ניירות הערך המוענקים על ידי המעסיק, רק כעבור שנתיים אחרי ההענקה.
לדוגמא – במידה ועובד קיבל מניות בשווי של 20,000 ש"ח ואין צפי לעלייה בערך של המנייה, אז גם אם העובד מוכר אותה עכשיו, או בעוד שנתיים, התשלום יהיה לפי מס שולי של אותה שנה. במצב בו העובד צופה לעדכון שכר, החזקת המנייה תצא מאוד לא משתלמת וזאת משום שבעוד שנתיים הוא ישלם עליה מס שולי הרבה יותר גבוה מאשר המס השולי שישלם עליה היום.
דוגמא נוספת היא מצב בו העובד קיבל אופציות לרכישת מניות על סך 200,000 ש"ח לפי המחיר בשוק בעת החלוקה. כעבור זמן, המחיר בשוק עלה פי שניים ל- 400,000 ש"ח בשווי הכולל. בעת המכירה, העובד מרוויח 200,000 ש"ח. סיטואציה כזו הופכת להיות משמעותית ביותר משתי סיבות – ראשית, בגלל אחוזי מס מופחתים של 25% ביחס למס שולי. שנית, בגלל שעל רווח הון לא חלים תשלומים סוציאליים כגון ביטוח לאומי ומס בריאות.
בפינקו אנו בעלי ניסיון רב בהגשת דוחות שנתיים עבור בעלי פעילות הונית וגם במיצוי סוגיות החזרי המס עבורם.

צור קשר

    FinCo מחויבים לתוצאות עבורך