החזר מס לפרודים/גרושים דוח שנתי למס הכנסה

מס הכנסה מחייב בני זוג נשואים להגיש דיווח שנתי משותף. מסיבה זו כל חובות המס וכספי החזרי המס שייכים לשני בני הזוג בתקופה בהם היו נשואים. לפיכך, העיקרון המנחה שכאשר ניגשים לנושא של הגשת דוח שנתי, יש להתייחס למצב המשפחתי של היום ובנוסף למצב המשפחתי של הנישום באותה שנת מס עבורה תרצו להגיש דוח שנתי או דוח להחזר מס.

כיצד אפשר להתמודד עם סוגיית גרושים או פרודים מול מס הכנסה?

סוגיית גרושים– במצב בו בני הזוג גרושים היום ורוצים להגיש דוח שנתי / החזר מס על התקופה בה היו נשואים, יש לפעול באופן הבא – ראשית, הדוח חייב לכלול דיווח הכנסה של שני בני הזוג. לאחר אישור הדוח, על מנת להוציא את הכסף ממס הכנסה בני הזוג צריכים לחתום על טופס 4442 בפני פקיד שומה לפי מקום מגורים. בהצהרתם הם מאשרים לפקיד השומה להעביר את כספי החזרי המס מהתקופה בה היו נשואים, לחשבון של אחד מבני הזוג. בעיקרון אפשר לחתום על האישור בפני נוטריון.

סוגיית פרודים– בני זוג פרודים הם בני זוג שנפרדו וכבר מספר שנים מנהלים משק בית נפרד. במקרה כזה, מס הכנסה מאפשר להסדיר את הפרידה גם ברשויות המס. לכן, שני בני הזוג הפרודים חייבים לחתום על טופס הצהרת פרודים 4440 וידרשו להוסיף הוכחות כגון פסק דין, הסכם מעורך דין ואף הסכמי שכירות המוכיחים ניהול משק בית נפרד. לאחר מכן הם יהיו רשאים להפריד בין התיקים שלהם במס הכנסה ולהגיש את הדוחות לשנים בהן היו פרודים.

סוגיית פתיחת תיק לאחר הגירושין– בני זוג גרושים שרוצים להגיש דוח להחזר מס לתקופה לאחר הגירושין, רשאים להגיש דוח נפרד. התיק הקיים של הזוג ימשיך עם הנישום הראשי, ובן הזוג השני יידרש לפתוח תיק נפרד לאחר הגירושין. במקרה שבני הזוג הגרושים ירצו להגיש החזר מס לתקופה לפני הגירושין, יתכן ויידרשו לפתוח תיק נוסף עבור בן הזוג השני לתקופה לפני הגירושין. במקרה כזה הם יידרשו לחתום על טופס 4442 כבר בשלב של פתיחת התיק השני ולא בשלב בו נדרש לשחרר את הכסף.

סוגיית הגשת דוח עם פרטים של בן זוג אחד– דוח שהוגש ללא הכנסות בן הזוג השני, עלול להיפסל כדוח סתמי.

 

אשמח שתיצרו עימי קשר

צור קשר

    FinCo מחויבים לתוצאות עבורך