לעדכונכם, היום לא יינתן מענה בשל האבל הכבד והאסון הבלתי נתפס