שינוי חובת דיווח בחוק ההסדרים לעצמאים החל מ 1.1.24